Понеділок, 31 серпня 2015

            

11078

СВЯТА та ПОДІЇ

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

asy

Оголошення

Запрошуємо усіх бажаючих відвідати курси «Підготовка до життя в подружжі»

Під час проведення курсів Ви отримаєте знання і корисні поради фахівців з юридичних, економічних, психологічних,...

Національний університет державної податкової служби України оголошує VIІ Всеукраїнський конкурс наукових робіт молодих вчених імені М.І. Туган-Барановського на кращу наукову роботу

Шановні колеги! Національний університет державної податкової служби України оголошує VIІ Всеукраїнський конкурс наукових робіт молодих вчених...

Запрошуємо усіх бажаючих на курси «1С бухгалтерія 8.3 для України»

Запрошуємо усіх бажаючих на курси «1С бухгалтерія 8.3 для України» Після закінчення курсів ви матимете можливість отримати офіційний...

Кафедра ВП оголошує набір

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ НАБІР громадян України віком до 27 років, які...

Шановні абітурієнти! Загальна вартість навчання на кафедрі військової підготовки у 2014–2016 н. р. знижена.

Шановні абітурієнти! Загальна вартість навчання на кафедрі військової підготовки у 2014–2016 н. р. знижена.

«
»
новостной шаблон Joomla

Для вирішення перспективних та поточних питань навчально-методичної, наукової, виховної, господарської діяльності та міжнародного співробітництва в університеті діє Вчена рада, яка є колегіальним органом і створена у 1996 році, коли навчальному закладу був наданий статус інституту.
Головою Вченої ради університету є в.о. ректора університету, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Леся Анатоліївна Савченко − досвідчений науково-педагогічний працівник. Вона є автором понад 100 наукових та навчально-методичних праць. Її творча діяльність і активна участь у громадському житті країни відзначена рядом державних нагород та відзнак громадських організацій.
Обов’язки вченого секретаря ось уже 17 років виконує заслужений працівник освіти України, почесний працівник Державної податкової служби України Олександр Андрійович Сластьоненко, який має великий досвід роботи у вищих навчальних закладах, Міністерстві вищої і середньої спеціальної освіти України та органах місцевого самоврядування.
Вчена рада університету розглядає і рекомендує до затвердження проект Статуту навчального закладу; ухвалює фінансовий план та звіт навчального закладу, а також затверджує його штатний розпис; обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр і професорів; ухвалює навчальні плани та робочі програми навчальних дисциплін; оцінює науково-педагогічну діяльність працівників структурних підрозділів; приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань професора і доцента та присвоєння почесних звань.
До складу Вченої ради університету входить 57 осіб. З них: 75 % становлять науково-педагогічні працівники, 15 % – представники інших структурних підрозділів та 10 % – виборні представники від студентів та курсантів.
Крім загальних питань розвитку навчального закладу, на засіданнях Вченої ради розглядаються конкретні питання діяльності кафедр, факультетів та інших структурних підрозділів.
Особлива увага в діяльності Вченої ради університету приділяється питанням ліцензування й акредитації напрямів підготовки фахівців та підготовці власних науково-педагогічних працівників, а також залученню до роботи в університеті висококваліфікованих практичних працівників і науковців фінансових та юридичних установ держави. Завдяки цьому навчальний заклад за останні 18 років досяг четвертого рівня акредитації і має статус національного.
Сьогодні в університеті навчається понад 8 000 студентів. Навчально-виховний процес забезпечує 655 науково-педагогічних працівників. З них: 5 академіків, 1 член-кореспондент, 70 докторів наук, 335 кандидатів наук, 50 професорів, 212 доцентів. Переважній більшості з них вчені звання присвоювались Вченою радою Національного університету ДПС України.
Усе це сприяє вдосконаленню якості підготовки фахівців для фінансових органів, юридичних установ та комерційних структур і в цьому є значна заслуга такого органу, якою є Вчена рада університету.
При Вченій раді університету створюються постійні та тимчасові комісії, перелік та склад яких визначаються Вченою радою і затверджуються ректором.
Для вирішення поточних питань навчально-методичної, наукової, виробничої діяльності створюються також вчені ради факультетів та інших структурних підрозділів, функції та порядок роботи яких визначаються Статутом вищого закладу освіти.
 

форум о собаках

© 2015 рік. Відділ зв’язків з громадськістю. e-mail: webmaster@asta.edu.ua